Βγήκε η προκήρυξη για τους διοικητές νοσοκομείων

Εκδόθηκε η προκήρυξη, με την οποία θα διοριστούν οι νέοι διοικητές στα νοσοκομεία της χώρας.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, δεν υπάρχει όριο ηλικίας, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί αν οι υποψήφιοι θα περάσουν από συνέντευξη,

Πάντως, οι αιτήσεις θα παραδοθούν στον Υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια, από τον οποίο και θα αξιολογηθούν.

Δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι διοικητές, είναι τα εξής:

  • Αίτηση με τα στοιχεία του αιτούντος και την θέση ή τις θέσεις για τις οποίες εκδηλώνεται ενδιαφέρον.
  • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα κατά το πρότυπο του Ευρωπαϊκού Βιογραφικού Σημειώματος (σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή).
  • Υπεύθυνη Δήλωση (ν. 1599/1986) περί μη ύπαρξης τελεσίδικης ποινικής καταδίκης και περί μη ύπαρξης κωλύματος διορισμού, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 8, του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 29/Α’/2007)

Οι ενδιαφερόμενοι δεν μπορούν να καταθέσουν αίτηση για θέση Διοικητή/Αναπληρωτή Διοικητή σε νοσοκομείο στο οποίο ήδη εργάζονται, εκτός και αν κατέχουν ήδη μία από τις δύο αυτές θέσεις και η θητείας τους λήγει μέχρι το τέλος του έτους.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να καταθέσει μία αίτηση σε μία και μόνο Υγειονομική Περιφέρεια, για έως και δύο νοσοκομείο και έως δύο θέσεις (Διοικητής/Αναπληρωτής Διοικητής), με τα δικαιολογητικά να υποβάλλονται στην έδρα της αντίστοιχης Υγειονομικής Περιφέρειας αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη αποστολή ή σε κλειστό φάκελο.©2020 Trikalanews from TNEWSGROUP

To trikalanews.gr χρησιμοποιεί cookies. Με την επίσκεψή σας συμφωνείτε με τους Όρους. Διαβάστε ΠερισσότεραΑποδοχή