«Βυζαντινομουσικολογικὲς Συναντήσεις – Θέματα Ψαλτικῆς Ἑρμηνείας»

By: trikalanews
25 Ιαν 2020 14:03

Ὁ Καλλιτεχνικός Οργανισμός «Τρίκκης Μελωδοί» στο πλαίσιο του κύκλου διαλέξεων–συζητήσεων με τίτλο «Βυζαντινομουσικολογιές Συναντήσεις – Θέματα Ψαλτικῆς Ἑρμηνείας», ἔχει την τιμή να σάς προσκαλέσει στην διάλεξη του κ. Γρηγορίου Αναστασίου, δρ. Βυζαντινής Μουσικολογίας καὶ Ἐπιστημονικοῦ Συνεργάτη τοῦ Ἱδρύματος Βυζαντινῆς Μουσικολογίας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μὲ θέμα:

«Φωνή ἐστι ἀπήχημα τεθησαυρισμένου πνεύματος…»: Τεχνικές προϋποθέσεις τῆς ψαλμωδίας.

Ἡ ἐκδήλωση θα πραγματοποιηθεῖ την Τρίτη, 28 Ἰανουαρίου 2020 καὶ ὥρα 18:30 μ.μ, στὸ Μουσεῖο Τσιτσάνη.

Εἴσοδος ἐλεύθερη.

Αφήστε το σχόλιό σας

trikalanews