Ξεκινούν οι εγγραφές στο ΔΙΕΚ του Νοσοκομείου Τρικάλων

Από την Διοίκηση του Νοσοκομείου Τρικάλων ανακοινώθηκε ότι ΔΙΕΚ του ΓΝΤ «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας» θα πραγματοποιηθούν 30 εγγραφές καταρτιζομένων στο Α΄ εξάμηνο για την σχολική χρονιά 2017-2018.

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται από 1 έως 15 Σεπτεμβρίου, στη Γραμματεία του ΔΙΕΚ (παλαιό κτίριο-ισόγειο) από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

– Σχετική αίτηση(παρέχεται από το ΔΙΕΚ, όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας, η διεύθυνση του υποψηφίου , καθώς και η σειρά προτίμησης των αντίστοιχων Δ.Ι.Ε.Κ του υπουργείου Υγείας στα οποία κατέθεσε δικαιολογητικά εγγραφής ο εκάστοτε υποψήφιος( υποχρεωτικό)

– Ο προβλεπόμενος τίτλος σπουδών απολυτήριο ή πτυχίο( πρωτότυπος και φωτοτυπία).
περίπτωση που είναι αδύνατη η προσκόμιση του πρωτότυπου τίτλου ,θα προσκομίζεται είτε πρωτότυπο αποδεικτικό τίτλου σπουδών ,που θα εκδίδεται από τη Σχολική Μονάδα αποφοίτησης, είτε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο προβλέπεται από την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία(υποχρεωτικό)

– Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο (πρωτότυπο και φωτοτυπία) ή άλλο έγγραφο που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, των οποίων η φωτοτυπία μπορεί να επικυρώνεται και από το ΔΙΕΚ.Σε περίπτωση έλλειψης Αστυνομικής Ταυτότηταςή Διαβατηρίου θα προσκομίζεται Πιστοποιητικό Δήμου(υποχρεωτικό)

– Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

– ΑΜΚΑ

– Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας στην οποία θα αναγράφεται η προυπηρεσία(ημερομίσθια ή έτη) σε συγκεκριμένα συναφή επαγγέλματα με την ειδικότητα, που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος ή βεβαίωση ΔΟΥ στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο. Η απόδειξη προυπηρεσίας είναι στην αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου

– Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκειμένου για πολύτεκνο ή τρίτεκνο γονέα ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης ή μονογονεικής οικογένειας, με τους περιορισμούς που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία.

– Ειδικά για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε και ομογενών , αντί δικαιολογητικού όπως ορίζεται στο σημείο 3 , απαιτείται η κατάθεση διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών καθώς και της άδειας παραμονής για τους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε .Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από ελληνικό λύκειο ή ΣΕΚ ,αντί δικαιολογητικού όπως ορίζεται στο σημείο 2, απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου πρωτότυπου τίτλουσπουδών με επίσημη μετάφραση αυτού καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από Δημόσια Ελληνική Υπηρεσία.

Τα κριτήρια μοριοδότησης των υποψηφίων προβλέπονται στο αρ 12 παρ 5 της αρ. 5954/2014 Απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1807 Β)

Η τελική επιλογή των υποψηφίων καταρτιζομένων του ΔΙΕΚ θα ολοκληρωθεί από τριμελή επιτροπή, η οποία θα ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο το Γ.Ν. Τρικάλων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλ 2431350637.

Οι απόφοιτοι της Σχολής εργάζονται στους τομείς απασχόλησης: Γενικά και Ειδικά Νοσοκομεία, Υγειονομικά Κέντρα, Σταθμοί Πρώτων Βοηθειών, Αγροτικά Ιατρεία, Κέντρα Υγείας, Κέντρα Ψυχικής Υγείας, Ιατρεία Ασφαλιστικών Οργανισμών, Υπηρεσίες Υγείας του Στρατού, της Αεροπορίας, του Ναυτικού, Τοπική Αυτοδιοίκηση, ΚΕΕΛΠΝΟ, ΟΚΑΝΑ, Ι.Κ.Α., ΔΕΗ, Υπηρεσίες Υγείας Τραπεζών κ.λ.π.

 Αφήστε το σχόλιό σας

trikalanews

©2023 trikalanews.gr from TNT MEDIA GROUP

To trikalanews.gr χρησιμοποιεί cookies. Με την επίσκεψή σας συμφωνείτε με τους Όρους. Διαβάστε ΠερισσότεραΑποδοχή