Υποβολή αιτήσεων από μελισσοκόμους

Από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας  Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων ανακοινώνεται ότι στα πλαίσια εφαρμογής των υπ’αριθ.:137/102856  (ΦΕΚ Β 1576/24-4-2020) και 138/102859 (ΦΕΚ Β 1622/28-4-2020) Υπουργικών Αποφάσεων, για το μελισσοκομικό έτος 2022, μπορούν οι μελισσοκόμοι να  υποβάλουν  αιτήσεις συμμετοχής στη δράση  3.1 <<Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση μετακινήσεων (αντικατάσταση κυψελών και κινητές βάσεις)>> και 3.2 <<Οικονομική στήριξη νομαδικής μελισσοκομίας (μετακίνηση μελισσιών) >> με καταληκτική ημερομηνία την 10η Φεβρουαρίου 2022.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται σε πρωτότυπη-έντυπη μορφή ή να διαβιβάζονται σε μορφή σαρωμένου ψηφιακού φωτοαντιγράφου (σκαναρισμένο αντίγραφο) στο Κέντρο Μελισσοκομίας Θεσσαλίας, ή ψηφιακά μέσω ειδικής εφαρμογής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να είναι κάποιος δικαιούχος των δράσεων του μελ/κού προγράμματος, είναι να είχε υποβάλει  δήλωση κατεχόμενων κυψελών από 1-9-2021 έως 30-10-2021,στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας η ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής του ΥΠ.Α.Α&Τ .

Δικαιούχοι της δράσης  3.1 << Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση μετακινήσεων (αντικατάσταση κυψελών)>>, είναι όσοι κατέχουν 20 τουλάχιστον μελισσοσμήνη.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση-Δήλωση για συμμετοχή στη δράση

2. Υπεύθυνη δήλωση.

3. Φωτοαντίγραφο 1ης σελίδας βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού από την οποία προκύπτουν η επωνυμία της τράπεζας, ο αριθμός λογαριασμού (ΙΒΑΝ) καθώς και ότι ο αιτών είναι ο κύριος δικαιούχος.

4. Πρωτότυπα παραστατικά αγοράς κυψελών ή κινητών βάσεων (τιμολόγια ή αποδείξεις λιανικής πώλησης) συνοδευόμενα από εξοφλητικές αποδείξεις, με ημερομηνία έκδοσης και εξόφλησης από 1η Αυγούστου 2021 έως και την 20η Μάιου 2022.

Το ποσοστό για τις κυψέλες αντικατάστασης ανέρχεται στό 10% επί των κατεχόμενων κυψελών και 20% για αγορά κινητών βάσεων επί των κατεχόμενων κυψελών.

Δικαιούχοι της δράσης 3.2 <<Οικονομική στήριξη νομαδικής μελισσοκομίας (μετακίνηση μελισσιών >>   είναι όσοι κατέχουν τουλάχιστον 110 μελισσοσμήνη.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Αίτηση-Δήλωση
  2. Υπεύθυνη δήλωση.
  3. Εκκαθαριστικό σημείωμα πρόσφατης φορολογικής δήλωσης.
  4. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΕΕ) ως επαγγελματίες αγρότες (με τουλάχιστον 5.000 ευρώ ακαθάριστη αξία συνολικής οικογενειακής γεωργικής παραγωγής).
  5. Φωτοαντίγραφο 1ης σελίδας βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού, από την οποία προκύπτουν η επωνυμία της τράπεζας, ο αριθμός λογαριασμού (ΙΒΑΝ) καθώς και ότι ο αιτών είναι ο κύριος δικαιούχος.
  6. Φωτοτυπία άδειας κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ αυτοκινήτου εφόσον αυτό χρησιμοποιείται για την μετακίνηση.
  7. Δελτία αποστολής για μετακίνηση με Φ.Ι.Χ ή  φορτωτικές  για μετακίνηση με Φ.Δ.Χ, που να έχουν εκδοθεί από  11/2/2022 έως 20/6/2022.
  8. Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ΟΓΑ (για τους συνταξιούχους ΟΓΑ, με τουλάχιστον 5.000 ευρώ ακαθάριστη αξία συνολικής γεωργικής παραγωγής).

Προϋπόθεση: Μετακίνηση σε απόσταση μεγαλύτερη ή ίση των 50 χιλιομέτρων  και τουλάχιστον το 40% των κατεχόμενων κυψελών που δηλώνονται, σε μία η περισσότερες μετακινήσεις. Ενισχύονται για το έτος 2022 οι μετακινήσεις που πραγματοποιούνται κατά την εαρινή-θερινή περίοδο (11η Φεβρουαρίου έως 20η Ιουνίου 2022).

Προκειμένου οι μελισσοκόμοι των Τρικάλων να διευκολυνθούν στην υποβολή των αιτήσεων και να ενημερωθούν για τις δράσεις του μελισσοκομικού προγράμματος 2022, η επόπτης του Κέντρου Μελισσοκομίας Θεσσαλίας κ. Ευθυμίου Ευαγγελή, θα βρίσκεται στα γραφεία του Μελισσοκομικού Συλλόγου Τρικάλων στον οικισμό  «Τρίκκη»  (Γ. Σεφέρη 2) από την Τρίτη 18  Ιανουαρίου 2022 και κάθε Τρίτη έως και 8 Φεβρουαρίου 2022.

Για να τηρηθούν τα μέτρα προστασίας λόγω του κορωνοϊού- αποστάσεις, μέγιστος αριθμός ατόμων κλπ- θα πρέπει οι μελισσοκόμοι πρώτα να επικοινωνήσουν για ραντεβού με το Κέντρο Μελισσοκομίας στο τηλέφωνο 2421032946.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Μελισσοκομίας, τηλ:2421032946 και στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε Τρικάλων, τηλ.: 2431046305 (Στέφανος Παπαθανασίου ή Σωκράτης Πάντος) .

Αιτήσεις και υπεύθυνες δηλώσεις των παραπάνω δράσεων θα υπάρχουν και στην είσοδο της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΟΥΓΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ      

Trikalanews
Author: Trikalanews

Share:
Μεταβολή του καιρού σήμερα στα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο

Μεταβολή του καιρού σήμερα στα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο

Τοπικές βροχές και καταιγίδες – Πτώση θερμοκρασίας στις περισσότερες περιοχές …
Έφυγε από τη ζωή ο Δημήτριος Παναγιώτου

Έφυγε από τη ζωή ο Δημήτριος Παναγιώτου

Τον πολυαγαπημένο μας αδελφό και θείο, Δημήτριο Παναγιώτου …
Έφυγε από τη ζωή η Βασιλική Μπραχάλα

Έφυγε από τη ζωή η Βασιλική Μπραχάλα

Την πολυαγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία, Βασιλική Μπραχάλα …