Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για την αγροτική επιχειρηματικότητα

3 Mar 2019 Θεσσαλια

Δύο νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για τη στήριξη της αγροτικής επιχειρηματικότητας εξήγγειλε ο Κόκκαλης
 
Δύο νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας του πρωτογενούς τομέα μέσα από την τροποποίηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της χώρας, εξήγγειλε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Βασίλης Κόκκαλης, μιλώντας το Σάββατο σε ημερίδα για την Κοινή Αγροτική Πολιτική, στο πλαίσιο της έκθεσης "Agrothessaly 2019".

Όπως εξήγησε ο κ. Κόκκαλης, το υπουργείο ανέθεσε στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μελέτη  με στόχο την προετοιμασία και επιλογή των καταλληλότερων χρηματοδοτικών μέσων στήριξης των επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα και την μεταποίηση. Με βάση αυτή τη μελέτη, συνέχισε, η Ελλάδα υπέβαλε αίτημα στην Ε.Ε. για τροποποίηση του ΠΑΑ με την έγκριση δύο νέων χρηματοδοτικών εργαλείων. Με την έγκριση της Ε.Ε. που αναμένεται εντός των ημερών, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα είναι σε θέση να συστήσει τα σχετικά Ταμεία στήριξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας.

Αναλυτικά η ομιλία του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: 

"Η νέα ΚΑΠ καλείται να δώσει απαντήσεις σε κρίσιμα ζητήματα του πρωτογενή τομέα και των αγροτικών μας περιοχών, ιδιαίτερα σε συνθήκες ιδιαίτερα ανταγωνιστικές δεδομένων των πολλαπλών προκλήσεων που υφίστανται και συνδέονται άμεσα και με τις πιέσεις στον προϋπολογισμό της.

Οι πιέσεις αυτές σε συνδυασμό με τις αδιαμφισβήτητες ανάγκες του πρωτογενή μας τομέα, με όλα τα προβλήματα διαχρονικά και διαρθρωτικά που αντιμετωπίζει, μας καλούν να σχεδιάσουμε με μεγάλη προσοχή, σοβαρότητα και μεθοδικότητα τις παρεμβάσεις μας στο πλαίσιο της νέας περιόδου 2021-2027. Να σχεδιάσουμε με γνώμονα ότι οι κοινοτικοί πόροι είναι πεπερασμένοι και θα πρέπει να τους κατευθύνουμε παραγωγικά και αναπτυξιακά ώστε κάθε ευρώ να πιάσει τόπο και να στηρίξει την υγιή επιχειρηματικότητα του αγροτικού μας τομέα.
 
Η στήριξη ακριβώς τηςεπιχειρηματικότητας και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότηταςτου πρωτογενή μας τομέαβρίσκονται στο επίκεντρο του πολιτικού μας σχεδιασμού για την νέα περίοδο. Σχεδιασμός που στοχεύει μεταξύ άλλων και στην εξασφάλιση ενός υγιούς και σταθερού επενδυτικού περιβάλλοντος, το οποίο θα ενθαρρύνει την υλοποίηση επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα.

Στο επενδυτικό αυτό περιβάλλον θα ήθελα να σταθώ και να πω δυο λόγια για το πώς εμείς στο Υπουργείο αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη να τονώσουμε τις επενδυτικές προσπάθειες και να επιλύσουμε τα προβλήματα της μακροχρόνιας κρίσης και ύφεσης των προηγούμενων χρόνων.

Όλοι μας βιώσαμε τα χρόνια της κρίσης τις επιπτώσεις της έλλειψης ρευστότητας και της περιορισμένης χορήγησης δανείων από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας προς τις γεωργικές μας επιχειρήσεις, γεγονός πουλειτούργησε ανασταλτικά για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στον τομέα. Για το λόγο αυτό αναζητήσαμε εναλλακτικές λύσεις, αξιοποιώντας μεταξύ άλλων τις επενδυτικές δυνατότητες του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά και τις δυνατότητες σχεδιασμού και ενεργοποίησης νέων χρηματοδοτικών εργαλείων σε συνεργασία με τα διαρθρωτικά επενδυτικά ταμεία της Ε.Ε., την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF), το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης, κλπ.

Ενεργοποιήσαμε εμπροσθοβαρώς το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης με προκηρύξεις σε όλα εκείνα τα μέτρα που λειτουργούν προς όφελος της επιχειρηματικότητας και της ανάπτυξης, όπως τα μέτρα των νέων γεωργών, της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, των σχεδίων βελτίωσης για τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, τηςενθάρρυνσης σύστασης Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών, της ενίσχυσης συνεργασιών για την προώθηση της καινοτομίας στον πρωτογενή τομέα,της στήριξης των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων ώστε να καταστούν περισσότερο βιώσιμες και ανταγωνιστικές, εκχωρώντας μάλιστα σημαντικούς πόρους και αρμοδιότητες στις Περιφέρειες της χώρας. Ειδικά για το μέτρο 6.3 των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων που είναι τώρα σε προκήρυξη να σας ενημερώσω ότι επεξεργαζόμαστε δυνατότητες διεύρυνσης των δυνητικών ωφελούμενων μέσω μείωσης της βάσης ένταξης στο μέτρο.

Ταυτόχρονα, αναθέσαμε στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μελέτη  με στόχο την προετοιμασία και επιλογή των καταλληλότερων χρηματοδοτικών μέσων στήριξης των επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα και την μεταποίηση, μελέτη που ολοκληρώθηκε και με βάση την οποία αιτηθήκαμε στην Ε.Ε. με τροποποίηση του ΠΑΑ την έγκριση δύο νέων χρηματοδοτικών εργαλείων. Με την έγκριση της Ε.Ε. που αναμένουμε εντός των ημερών θα είμαστε σε θέση να συστήσουμε τα σχετικά Ταμεία στήριξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας.

Και για να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα, με βάση τη μελέτη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων διαπιστώθηκε ότι το χρηματοδοτικό κενό του γεωργικού τομέα και του τομέα μεταποίησης γεωργικών προϊόντων τομέα ξεπερνά τα 4 δις ευρώ. Για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη κάλυψη αυτού του κενού και τη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα σε χρηματοδότηση, η ίδια μελέτη πρότεινε την ανάπτυξη συγκεκριμένων χρηματοδοτικών εργαλείων, με συγχρηματοδότηση από το ΠΑΑ:

Ένα εργαλείο μικροδανείων για γεωργικές εκμεταλλεύσεις και πολύ μικρές μεταποιητικές επιχειρήσεις, το οποίο θα αφορά παροχή δανείων έως 25.000€. Μέσω του εργαλείου αυτού, το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης χρηματοδοτεί περίπου το ήμισυ κάθε δανείου, ώστε να δώσει κίνητρο στους χρηματοπιστωτικού οργανισμούς να παρέχουν δάνεια με επιτόκιο σχεδόν στο μισό του εμπορικού επιτοκίου και με ελάχιστες έως καθόλου εξασφαλίσεις. Η συνεισφορά του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης στο εν λόγω εργαλείο μπορεί να ανέλθει έως 40 εκ. ευρώ, δίνοντας κίνητρο για συνολικές επενδύσεις έως και 80 εκ. ευρώ.

Ένα εργαλείο εγγύησης χαρτοφυλακίου το οποίο θα αφορά δάνεια μεγαλύτερα από 10.000€. Μέσω του εργαλείου αυτού, το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης μπορεί να καλύψει ένα σημαντικό μέρος του κινδύνου ενός χαρτοφυλακίου δανείων, ώστε οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί να έχουν κίνητρο να παρέχουν χρηματοδότηση και μάλιστα με πολύ ευνοϊκού όρους καθώς:
μειώνονται σημαντικά οι απαιτήσεις για εξασφαλίσεις και περιορίζεται το ύψος των επιτοκίων.

Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης θα συνεισφέρει έως 80 εκ. ευρώ, οδηγώντας σε χαρτοφυλάκια επενδύσεων, το συνολικό ύψος των οποίων μπορεί να ξεπεράσει τα 400 εκ. ευρώ. Στο εν λόγω εργαλείο εξετάζεται η συμμετοχή και του Ευρωπαϊκού Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (πακέτο Junker).

Σχετικά με το χρηματοδοτικό εργαλείο εγγυήσεων έχουμε ήδη προχωρήσει σε  ανάθεση καθηκόντων διαχείρισηςστο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF). Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων έχει δεχθεί την πρόταση συνεργασίας και έχουν ξεκινήσει οι συζητήσεις για το περιεχόμενο της συμφωνίας χρηματοδότησης, η οποία αναμένεται να υπογραφεί εντός του Μαρτίου. Αντίστοιχη προετοιμασία γίνεται και για το εργαλείο μικροδανείωνμε το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ).

Τέλος, θα ήθελα να σας πω ακόμη ότι είμαστε στο τελικό στάδιο επεξεργασίας της δυνατότητας διευκόλυνσης της δανειοδότησης γεωργικών και μεταποιητικών επιχειρήσεων που υλοποιούν επενδύσεις μέσα από τα αντίστοιχα μέτρα του ΠΑΑ, μέσωπρόβλεψης για την καταβολή τηςδημόσιαςοικονομικής ενίσχυσης σε συγκεκριμένο λογαριασμό του δικαιούχου κατόπιν σχετικήςσύμβασης ή συμφωνητικού μεταξύ αυτού και του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος,με αποκλειστικό σκοπό την χορήγηση δανείου για την χρηματοδότηση του επενδυτικού του σχεδίου.
Κλείνοντας θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι με βάση τις δυνατότητες αξιοποίησης νέων χρηματοδοτικών μέσων και εργαλείων που σχεδιάζουμε και θέτουμε ήδη από την τρέχουσα προγραμματική περίοδοσε εφαρμογή, θα πορευτούμε και στην νέα ΚΑΠ, μέσα από μια ολοκληρωμένη στρατηγικήπου θα απαντά αξιόπιστα και ρεαλιστικά στις μεγάλες προκλήσεις της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, προκλήσεις που αφορούν στο κόστος παραγωγής, τη προστιθέμενη αξία, την εξωστρέφεια και γενικότερα τη στροφή στην παραγωγή ποιοτικότερων και ανταγωνιστικότερων ελληνικών προϊόντων με ταυτόχρονη μέριμνα για το περιβάλλον, την απασχόληση και τη κοινωνική συνοχή των αγροτικών περιοχών της χώρας.

Στην προσπάθεια αυτή οφείλουμε όλοι και πρωτίστως ο παραγωγικός κόσμος της χώρας, να είμαστε παρόντες, να συμμετέχουμε ενεργά και να συνεισφέρουμε θετικά μακριά από συντεχνιακές, πελατειακές και άλλες σκοπιμότητες, σχέσεις και νοοτροπίες. Η ανάπτυξη και η πρόοδος είναι υπόθεση όλων μας, αποτελούν εθνική προτεραιότητα και στόχο, για αυτό και προϋποθέτουν συστράτευση όλων των υγιών παραγωγικών δυνάμεων του τόπου σε μια προσπάθεια που δεν περισσεύει κανείς.

admins
Author: admins

Share:
Συνεχίζονται οι έλεγχοι για την πανώλη στα αιγοπρόβατα από Περιφέρεια Θεσσαλίας-ΥΠΑΑΤ

Συνεχίζονται οι έλεγχοι για την πανώλη στα αιγοπρόβατα από Περιφέρεια Θεσσαλίας-ΥΠΑΑΤ

 Συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς οι έλεγχοι των 35 συνεργείων των κτηνιάτρων σε όλη τη Θεσσαλία για την επιδημιολογική επιτήρηση …
Γιώργος Τσιάκαλος: Αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην έναρξη έργων αποκατάστασης πλημμυρόπληκτων περιοχών στη Θεσσαλία

Γιώργος Τσιάκαλος: Αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην έναρξη έργων αποκατάστασης πλημμυρόπληκτων περιοχών στη Θεσσαλία

Αδικαιολόγητη η καθυστέρηση έναρξης των έργων αποκατάστασης ζημιών σε οδοποιία, γέφυρες και σιδηρόδρομο που προκάλεσαν οι καταστροφικές πλημμύρες …
Μεταβολή του καιρού σήμερα στα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο

Μεταβολή του καιρού σήμερα στα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο

Τοπικές βροχές και καταιγίδες – Πτώση θερμοκρασίας στις περισσότερες περιοχές …