Πληροφοριακή Παιδεία με το Γενικό Λύκειο Καλαμπάκας

Την Τρίτη, 6 Απριλίου η Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας συνδέθηκε διαδικτυακά με το Γενικό Λύκειο Καλαμπάκας, στο πλαίσιο της έναρξης συνεργασίας για μια σειρά μαθημάτων σχετικά με την πληροφοριακή παιδεία.

Οι συναντήσεις μας θα εστιάσουν στην αξιολόγηση των πληροφοριακών πηγών.

Ο σύγχρονος τρόπος άντλησης και διακίνησης πληροφοριών απαιτεί φιλτράρισμά τους και κριτική αξιοποίησή τους. Αναμφισβήτητα δεν είναι όλες οι πληροφορίες που καταχωρίζονται στο Διαδίκτυο αξιόπιστες και έγκυρες.

Πολλές πληροφορίες δεν είναι μόνο αναληθείς ή εσφαλμένες, αλλά μπορεί να είναι και επικίνδυνες (προπαγανδιστικές, παραπλανητικές).

Συνεπώς, η κρίση του χρήστη σε ό,τι αφορά σε κάθε διαθέσιμη πληροφορία αναρτημένη στο Διαδίκτυο είναι απαραίτητη.

Αυτός είναι και ο σκοπός των συναντήσεων, να εφοδιαστούν οι μαθητές με δεξιότητες κριτικής σκέψης ώστε να αναγνωρίζουν την «αξιόπιστη/αναξιόπιστη πληροφορία» και την «παραπληροφόρηση» καθώς και να εξοικειωθούν με τα κριτήρια με βάση τα οποία μία πληροφορία θεωρείται αξιόπιστη στο Διαδίκτυο και να κατανοήσουν ότι η ελευθερία της έκφρασης στο Διαδίκτυο, μπορεί να είναι κίνητρο για διάδοση ψευδών και αναξιόπιστων πληροφοριών, είτε σκόπιμα είτε όχι.

Ευχαριστούμε τον Διευθυντή του Γενικού Λυκείου Καλαμπάκας κ. Καρατώλο Γεώργιο και τον κ. Δερεκενάρη Γρηγόριο, καθηγητή Πληροφορικής για την θετική ανταπόκριση στο κάλεσμα συνεργασίας μας.

trikalanews
Author: trikalanews

Share:
Δεν βρέθηκαν άρθρα.