Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Προς τον Υπουργόν Προστασίας του Πολίτη

Ἀξιότιμε κ. ὑπουργέ διά τοῦ παρόντος ἠθέλαμεν ὅπως παρέμβητε και διατάξητε τον ὑπενωμοτάρχην ὑπηρεσίας τῆς πόλεως τῶν Τρικάλων να σταματήσει το συλλαλητήριον για το «Σκοπιανό» (προσβλητική ἔκφρασις),  το ὁποῖον διοργανώνεται για τις 11 Ἰουλίου στις 8 μ.μ.στην κεντρική πλατεῖα τῆς πόλεως τῶν Τρικάλων.

Οἱ λόγοι οἱ ὁποῖοι ἐπιβάλλουν την ἀπαγόρευσιν εἶναι οἱ κάτωθι: 

1ον Οἱ διοργανωτές τοῦ συλλαλητηρίου εἶναι οἱ μητροπολίτες Τρικάλων και Καλαμπάκας δηλαδή δύο κρατικά ὄργανα τα ὁποῖα ὡς δημόσιοι ὑπάλληλοι ἀμοίβονται ἀπο τους φόρους τῶν ἀγρίως φορολογουμένων ἑλλήνων, στεροῦνται τοῦ δικαιώματος ἐκ τοῦ νόμου να ἀναμειγνύονται σε διακρατικές ὑποθέσεις θέτοντες ἐν κινδύνῳ τας σχέσεις καλῆς γειτονίας με τα ὅμορα κράτη τις ὁποίες διαχειρίζεται ἡ ἐκλεγμένη κυβέρνηση ἡ ὁποία τυγχάνει και ὑπεύθυνος δια τυχόν ἀστοχίαν τῶν χειρισμῶν. Διά τῶν ἐνεργειῶν των προκαλοῦν ἀναμόχλευσιν πολιτικῶν παθῶν, ἐνισχύουν την λειτουργίαν τῶν καλλιεργητικῶν μηχανῶν μίσους θέτοντες οὕτω ἐν κινδύνῳ την εἰρήνην εἰς τα Βαλκάνια.

2ον .ἡ ἐπιτροπή μακεδονικοῦ ἀγῶνος Τρικάλων με την συμμετοχήν της δημιουργεῖ προβλήματα ἐκεῖ που δεν ὑπάρχουν, οὐδείς ἀπειλεῖ να ἀποσπάσει ἐδάφη ἐκ τῆς Ἑλλάδος, ὅπερ δεν τυγχάνει και τόσον εὔκολον, ἡ ἐπιτροπή ὀφείλει να ἐξετάσει και την περίπτωσιν ὅτι πέφτουν θύματα ἐξαπατήσεως ἀπο κομματικούς και θρησκευτικούς σχηματισμούς οἱ ὁποῖοι ἔχουν συμφέροντα πολεμικῶν συγκρούσεων στα Βαλκάνια θύματα και αὐτοί με την σειράν τους τῶν συμφερόντων τῶν ἰσχυρῶν τῆς γῆς.

3ον .ὁ ὁμιλητής τοῦ συλλαλητηρίου τυγχάνει γνωστός συνταξιοῦχος τοῦ δημοσίου ὁ ὁποῖος περιέρχεται τας πόλεις, τάς κώμας και τά χωρία τῆς Ἑλλάδος και ἐνημερώνει για ἀπίθανους κινδύνους ἐξ ἀνυπάρκτων ἐχθρῶν, ὅλα τα Βαλκάνια και ἡ Τουρκία και πιθανόν και κάποια χώρα τῆς Ἀφρικῆς δουλειά δεν ἔχουν πῶς θα καταλάβουν την χώραν μας, ἡ τοιαύτη συμπεριφορά περιγράφεται καί ὡς τρομοκρατία τῆς φοβικῆς ἀλπουπορδῆς. Καθίσταται γνωστόν εἰς τον ὁμιλητήν ὅτι πριν περάσουμε τα σύνορα οἱ Τοῦρκοι γνωρίζουν ποιός εἶναι κατάσκοπος και ποιός τουρίστας.

Ὅθεν και ὡς ἐκ τῶν ἀνωτέρω συνάγεται κ. ὑπουργέ ἀρκεῖ ἕνας ἤ μία ὑπάλληλος τοῦ ὑπουργείου σας και δεν ἀπαιτοῦνται διμοιρίες εἰδικῶν δυνάμεων δια  να συλλάβει τους ἀνωτέρω και να παραπεμφθοῦν εἰς την δικαιοσύνην.

Οἱ ἐκτός θρησκευτικῶν ναῶν πολιτικές δραστηριότητες θεωροῦνται παράνομες καί κάποτε πρέπει να τεθεῖ τέρμα εἰς το : primus in orbe deos fecit timor.

Οἱ ἐργαζόμενοι τῶν Βαλκανικῶν κρατῶν θέλουν εἰρήνη τα συλλαλητήρια ἀπο ὅπου και ἄν χρηματοδοτοῦνται, ὑποσκάπτουν, ὑπονομεύουν και ναρκοθετοῦν την εἰρήνη στα Βαλκάνια.
 
Εὐάγγελος Κουτσιμπέλας
 

trikalanews
Author: trikalanews

Αφήστε το σχόλιό σας

trikalanews

To trikalanews.gr χρησιμοποιεί cookies. Με την επίσκεψή σας συμφωνείτε με τους Όρους. Διαβάστε ΠερισσότεραΑποδοχή