Συνεδριάζει το Δημοτικό συμβούλιο Σοφάδων

Την 13η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 καλείστε να παρευρεθείτε στην 30ηΣυνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.     15η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

2.     Συγκρότηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών έτους 2020.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

3.     Συγκρότηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών έτους 2020.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

4.     Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκμίσθωση, μίσθωση ή εκποίηση ακινήτων του Δήμου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος .

5.     Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής φανερής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

6.     Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΡΑΨΙΜΙΟΥ» (Α.Μ. 23/2011).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

7.     Περί έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων σε αγροτεμάχιο εκτός αναδασμού Ανάβρας, (θέση Λαχανόκηποι), ιδιοκτησίας Πράντζιου Πασχάλη του Δημητρίου, για έκδοση άδειας ανέγερσης υποστέγου, γεφυροπλάστιγγας και περίφραξης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

8.     Περί έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων σε αγροτεμάχιο εκτός αναδασμού Ανάβρας, (θέση Ξηρόρεμα), ιδιοκτησίας Πράντζιου Πασχάλη του Δημητρίου, για έκδοση άδειας ανέγερσης πισίνας σε υπάρχον καφέ – μπαρ (αναψυκτήριο).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

9.     Γνωμοδότηση επί της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: Αρδευτικό Δίκτυο Αγροκτήματος Πασχαλίτσας Δήμου Σοφάδων στην Τ.Κ. Πασχαλίτσας του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

10.  Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σοφάδων και της ΠΑΔΥΘ Α.Ε. για την αποκομιδή απορριμμάτων έτους 2020.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Εκίζογλου Σπυρίδων.

11.  Περί συνάψεως σύμβασης για την εκτέλεση της υπηρεσίας: « Καθαρισμός δημοτικών κτιρίων».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Εκίζογλου Σπυρίδων.

 ©2020 Trikalanews from TNEWSGROUP

To trikalanews.gr χρησιμοποιεί cookies. Με την επίσκεψή σας συμφωνείτε με τους Όρους. Διαβάστε ΠερισσότεραΑποδοχή