Θανάσης Λιούτας: Κρατική Ενίσχυση Covid 19 για τους παραγωγούς χοίρου, μαύρου χοίρου και μελιού

Από την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου του 2021 τέθηκε σε λειτουργία το σύστημα για την υποβολή της Αίτησης Άμεσης Επιχορήγησης για τους παραγωγούς χοίρου, μαύρου χοίρου και μελιού.

Την αίτησή τους μπορούν να την υποβάλλουν οι παραγωγοί εφόσον έχουν κωδικό online στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/. Στη συνέχεια μετά την είσοδο στην εφαρμογή αίτησης της ΕΑΕ 2020, ο χρήστης επιλέγει από το κεντρικό μενού: ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ COVID 19 και στη συνέχεια το υπομενού: Αίτηση Κρατικής Ενίσχυσης Εκτροφής Χοίρων, Εκτροφής Αυτόχθονων Μαύρων Χοίρων, Παραγωγής Μελιού. Το διάστημα υποβολής της αίτησης ορίζεται έως και τη Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 23:59.

Προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων:

Δικαιούχοι της κρατικής ενίσχυσης είναι παραγωγοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής σε όλη τη χώρα, οι οποίοι πληρούν τους κάτωθι όρους επιλεξιμότητας:

  1. Για τους εκτροφείς χοίρων, δικαιούχοι είναι όσοι έχουν υποβάλει στοιχεία για τον αριθμό των χοιρομητέρων και κάπρων για το έτος 2020 στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα που τηρείται στη Γενική Διεύθυνση της Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
  2. Για τους εκτροφείς μαύρου χοίρου, δικαιούχοι είναι οι εκτροφείς ελληνικού μαύρου χοίρου, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο γενεαλογικό βιβλίο της ως άνω φυλής που τηρείται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το έτος 2020.
  3. Για τους μελισσοκόμους, δικαιούχοι είναι όσοι έχουν ενταχθεί στο Μέτρο 3.2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α. 2014-2020) για το έτος 2020.
  4. Δεν εξακολουθούν να έχουν στη διάθεση τους ενίσχυση που έχει κριθεί παράνομη και ασυμβίβαστη με βάση προηγούμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Δ.Ε.Ε. κατά τα οριζόμενα στην περ. 4 της υποπαρ. Β10 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013.
  5. Δεν ήταν προβληματική επιχείρηση στις 31/12/2020 κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ)702/2014.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και για το ζήτημα της αποζημίωσης των χοιροτρόφων και των μελισσοκόμων, ο Βουλευτής Τρικάλων, Θανάσης Λιούτας, πραγματοποίησε συνεχείς συναντήσεις εργασίας με τον ίδιο τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Σπήλιο Λιβανό, από τον οποίο είχε λάβει σαφείς δεσμεύσεις για την απρόσκοπτη δρομολόγηση και υλοποίηση της όλης διαδικασίας.©2023 Trikalanews from TNEWSGROUP

To trikalanews.gr χρησιμοποιεί cookies. Με την επίσκεψή σας συμφωνείτε με τους Όρους. Διαβάστε ΠερισσότεραΑποδοχή