Λειτουργία ΚΕΠ Καλαμπάκας εν μέσω καραντίνας

Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 32821/2020 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Διαδικασιών Δημοσίου, µας δόθηκαν περαιτέρω οδηγίες σχετικά µε τη λειτουργία των ΚΕΠ κατά το διάστημα ισχύος των περιοριστικών μέτρων διασποράς του νέου κορωνοϊού, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες επιδημιολογικές συνθήκες οι οποίες έχουν δημιουργηθεί ανά την επικράτεια, το γεγονός της μεγάλης αύξησης χρήσης ειδικών και µη αδειών, καθώς και µε γνώμονα την προστασία του προσωπικού που εργάζεται στα ΚΕΠ. Συγκεκριμένα, σύμφωνα µε το ανωτέρω έγγραφο, από 23 Νοεμβρίου 2020 και μέχρι νεότερης ενημέρωσης αναφορικά µε τη λειτουργία των ΚΕΠ θα ισχύουν  τα κάτωθι:

  1. Το ωράριο λειτουργίας για όλα τα ΚΕΠ της χώρας διαμορφώνεται από

7.30 πµ έως 15.30 µµ, Δευτέρα έως Παρασκευή. Η εξυπηρέτηση των πολιτών που θα προσέρχονται θα πραγματοποιείται από τις 7.30 πµ μέχρι τις 15.00 µµ.

  1. Η προσέλευση των πολιτών θα γίνεται αυστηρά κατόπιν τηλεφωνικής προ συνεννόησης (ραντεβού) ώστε να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις τους και ο συνωστισμός, και να διεκπεραιώνονται χωρίς καθυστερήσεις και αναμονή τα αναγκαία αιτήματα τωνπολιτών.
  2. Ειδικότερα, όσον αφορά την εξυπηρέτηση δικηγόρων σε δημόσιες υπηρεσίες, επισημαίνεται ότι σύμφωνα µε τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α’ 208): «Η είσοδος στα Υπουργεία και στα δημόσια καταστήματα επιτρέπεται ελεύθερα στους δικηγόρους µε επίδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα χωρίς κανένα χρονικό ή άλλο περιορισμό» (σχετική αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β. 10/27509/11- 11-2013 εγκύκλιος, ΑΔΑ: ΒΛ1ΨΧ-8Γ8). Οι δικηγόροι εξυπηρετούνται στις δημόσιες υπηρεσίες κατόπιν προηγούμενου ραντεβού, σε κάθε καθορισμό των ραντεβού θα πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση των δικηγόρων. Σε περιπτώσεις δε που δικηγόροι προσέρχονται στις δημόσιες υπηρεσίες χωρίς προηγούμενο ραντεβού θα εξυπηρετούνται,µόνο

 

εφόσον διασφαλίζεται η απαιτούμενη απόσταση και δεν υπάρχει συνωστισμός εντός της Υπηρεσίας.

  1. Δυνατότητα εξ αποστάσεως εργασίας υπάρχει µόνο για τους εργαζομένους στα ΚΕΠ που έχουν ενταχθεί στην πλατφόρμα “Mykep live”, εφόσον επαρκεί το εναπομένον προσωπικό για την εξυπηρέτηση ραντεβού µέσω φυσικής παρουσίας πολιτών και για τις ημέρες κατά τις οποίες υπάρχουν ραντεβού προς εξυπηρέτηση, µε την προϋπόθεση ότι έχουν γίνει οι απαραίτητες τεχνικές ενέργειες από την αρμόδια υπηρεσία Πληροφορικής του κάθε Δήμου, για να υπάρχει πρόσβαση στο δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ και να είναι εφικτή η χρήση της εφαρμογής Διεκπεραίωσης Αιτημάτων Πολιτών (e-kep). Ταυτόχρονα, οι υπάλληλοι που εργάζονται εξ αποστάσεως μπορούν να εξυπηρετούν και αιτήματα µέσω της θυρίδας της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (Gov.gr), όπου αυτό είναι εφικτό. Δεδομένου ότι εξακολουθεί να τίθεται σε προτεραιότητα η προστασία εκείνων των υπαλλήλων του δημοσίου που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου, οι υπάλληλοι αυτοί μπαίνουν κατά προτεραιότητα σε καθεστώςτηλεργασίας.
  2. Σε περιπτώσεις όπου ο χώρος του καταστήματος του ΚΕΠ δεν επαρκεί για την τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας μεταξύ του διαθέσιμου προς παροχή υπηρεσίας προσωπικού ή δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου για την παροχή εξ αποστάσεως εργασίας, η προσέλευση πραγματοποιείται σε βάρδιες που θα ορίζονται µε ευθύνη του εκάστοτε Προϊσταμένου.
  3. Οι υπάλληλοι των ΚΕΠ διεκπεραιώνουν τα αιτήματα των κατοίκων του δήμου που δεν μπορούν ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν από τις οικίες τους ως και των άπορων και οικονομικά αδύνατων κατοίκων του δήμου που δεν μπορούν ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούναπ’ τις οικίες τους, και αδυνατούν να εξυπηρετηθούν κατά δήλωσή τους, τα οποία έχουν καταγραφεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής, όπως προβλέπεται στην υπ΄αρ. 75317/8.11.2020 εγκύκλιο τουΥΠ.ΕΣ
  4. Η εξυπηρέτηση των πολιτών από τα ΚΕΠ τα οποία συμμετέχουν στην πλατφόρμαεξυπηρέτησηςµέσωτηλεδιάσκεψης(MyKEPLive)θα πραγματοποιείται από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8.00 μέχρι14.30.

 

Συναφώς, υπενθυμίζουμε ότι στις περιπτώσεις ραντεβού για υποβολή αίτησης για διαδικασίες οι οποίες δεν δύναται να εξυπηρετηθούν µέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης, είτε κατά την ώρα πραγματοποίησης τουραντεβού,είτε µέσω ηλεκτρονικού μηνύματος πριν την πραγματοποίηση του ραντεβού, εφόσον ο φόρτος εργασιών στο ΚΕΠ το επιτρέπει, να γίνεται ευγενική ενημέρωση ότι δε μπορεί να υποβληθεί αίτηση µέσω της πλατφόρμας και να υποδεικνύεται η κατά περίπτωση δυνατότητα εξυπηρέτησης (φυσική παρουσία ή εξυπηρέτηση µέσω της ειδικής σύμβασης µε τα ΕΛΤΑ για όσο διάστημα ισχύουν τα έκτακτα μέτραπεριορισμού διασποράς του νέου κορωνοϊού) καθώς και κάθε επιπλέον διοικητική πληροφορία.

Για την εφαρμογή των λοιπών θεμάτων που αφορούν στους εργαζόμενους στα ΚΕΠ ως δημοτικών υπαλλήλων (π.χ. ομάδεςαυξημένου κινδύνου, χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας κ.λ.π.) βάσει της υπ΄αρ.ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/133/οικ.20764/ 7.11.2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ, αρμόδια είναι η Διεύθυνση Διοικητικού του Δήμου Μετεώρων.

 

Ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Δημοσίων Σχέσεων και Ενημέρωσης

Λύπας Δημήτριος©2023 trikalanews.gr from TNT MEDIA GROUP

To trikalanews.gr χρησιμοποιεί cookies. Με την επίσκεψή σας συμφωνείτε με τους Όρους. Διαβάστε ΠερισσότεραΑποδοχή